ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1

 

650-02-00177/2018-07

Од 27.4.2018.

„Буквар” за први разред основне школе, ћирилица

Душка Милић, Татјана Митић

Нови Логос

850

2

„Наставни листови уз Буквар”, за први разред основне школе

Татјана Митић, Душка Милић

Нови Логос

390

3

„Читанка”, за први разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Нови Логос

690

4

650-02-00101/2018-07

Од 27.4.2018.

Уџбеник из четири дела Математика за први разред основне школе

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Нови Логос

1480

5

650-02-00182/2018-07

Од 27.4.2018.

Музичка култура 1, уџбеник

Гордана Илић

Фреска

650

6

650-02-00172/2018-07

Од 27.4.2018.

               

Свет око нас 1, уџбеник и радна свеска

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

Нови Логос

720 + 590

7

650-02-00063/2018-07

Од 27.4.2018.

Family and Friends, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi

Нови Логос

1180

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

 

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1

 

650-02-00150/2019-07               

„Уз речи растемо”, читанка за други разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Нови Логос

750

2

„Латиница”,уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић, Татјана Митић

Нови Логос

520

3

„Дар речи”, граматика за други разред основне школе

Јелена Срдић

Нови Логос

570

4

„Радна свеска”, српски језик за други разред основне школе

Јелена Срдић, Наташа Станковић-Шошо

Нови Логос

690

5

650-02-00154/2019-07               

Уџбеник из четири дела Математика 2, за други разред

основне школе

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Нови Логос

1480

6

               

650-02-00144/2019-07

Музичка култура 2,        Чаробни свет музике

Др Гордана Илић

Фреска

590

7

650-02-00152/2019-07

               

Свет око нас 2, уџбеник

Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

Нови Логос

690

8

Свет око нас 2, радна свескa

540

9

650-02-00184/2019-07

Smiles -енглески језик за други разред основне школе( уџбеник из два дела и два ЦД-а)

Naomi Simmons

Фреска

1190

ПОТРЕБО ЗА УПЛАТУ:

7020

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1

СРП3СРП01292               

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Нови Логос

760

2

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе

Јелена Срдић

Нови Логос

650

3

„Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне

Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић

Нови Логос

620

4

СРП3МАТ01501

               

Уџбеник са радним листовима Математика за трећи разред основне школе

(3а и 3б)

Светлана Јоксимовић и Бошко Влаховић

Едука

720 + 720

5

СРП3ЛИК00977               

Ликовна култура за трећи разред основне школе - радни листови и

материјал за рад уз уџбеник

Мирјана Живковић

Креативни центар

500

6

СРП3МУЗ01267               

Распевано дете 3, уџбеник + ЦД

Марија Гаљевић

БИГЗ школство доо

650

7

СРП3ПРИ00367

Природа и друштво 3, уџбеник

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар

Петровић

БИГЗ школство доо

720

8

Природа и друштво 3, радна свеска

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар

Петровић

БИГЗ школство доо

620

9

СРП3ЧУВ01095               

Чувари природе за трећи разред основне школе

Станка Брдар

Креативни центар

450

10

СТР3ЕНГ01631

Family and Friends 1 Class Book, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом

Naomi Simmons

Нови Логос

870

11

Family and Friends 1 Workbook, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска

Naomi Simmons

720

ПОТРЕБО ЗА УПЛАТУ:

8.000,00

             

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1

СРП4СРП01305

„Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

Нови Логос

790

2

. „Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе

Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

650

3

„Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић-

Живановић, Соња Чабрић

630

4

СРП4МАТ01776

               

Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б)

Светлана Јоксимовић

Уџбеничка

Едука

720 + 720

5

СРП4МУЗ00991               

Музичка култура за четврти разред основне школе

Владица Илић

Креативни центар

520

6

Радна свеска - музичка култура за четврти разред основне школе (са

диском)

Владица Илић

520

7

СРП4ПРИ01084

               

Природа и друштво 4, уџбеник

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

БИГЗ школство доо)

720

8

Природа и друштво 4, радна свеска

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

620

9

СТР4ЕНГ01632

Family and Friends 2 Class Book, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом

Naomi Simmons

Нови Логос

870

10

Family and Friends 2 Workbook, енглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска

Naomi Simmons

720

ПОТРЕБО ЗА УПЛАТУ:

7.480,00

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1

650-02-00127/2018-07

Од 27.4.2018.

„ „Расковник”, читанка за пети разред

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Klett Издавачка кућа доо

840

2

„Граматика 5”, српски језик за пети раз.

Весна Ломпар

690

3

Ррадна свеска за пети разред

Весна Ломпар, Зорица Несторовић

590

4

650-02-00129/2018-07

Од 17.4.2018.

„Ликовна култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе

Миливој Мишко Павловић

Бигз школство

700

5

650-02-00174/2018-07

Од 27.4.2018.

Историја за пети разред основне школе, уџбеник са одабраним историјским изворима

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Нови Логос

870

6

650-02-00122/2018-07

Од 27.4.2018.

„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе

Марко Јоксимовић

Нови Логос

920

7

650-02-00123/2018-07

Од 27.4.2018.

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред

Марко Јоксимовић

Нови Логос

710

8

650-02-00170/2018-07

Од 27.4.2018.

Математика - збирка задатака за пети разред основне школе

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Klett

790

9

650-02-00132/2018-07

Од 27.4.2018.

Биологија за 5. разред основне школе

Дејан Бошковић

Бигз школство

850

10

650-02-00103/2018-07

Од 27.4.2018.

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет

Жељко Васић, Дијана Каруовић

Нови Логос

790 + 930

11

650-02-00202/2018-07

Од 25.4.2018.

Информатика и рачунарство за 5 разред

Мира Љубичић

Нови Логос

790

12

650-02-00031/2018-07

Од 27.4.2018.

„English Plus 1”, eнглески језик за пети разред основне

школе, уџбеники комплет

Ben Wetz, Janet Hardy-Gould

Нови Логос

1090 +   600

13

650-02-00055/2018-07

Од 26.4.2018.

               

NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за 5 разред, прва година учења , уџбенички комплет

Катрин Фарве, Силви Шмит

Дата Статус д.о.о.

900 + 610

Укупно за уплату

12.670,00

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1

650-02-00055/2019-07

Српски језик и књижевност за 6 разред ош, уџбенички комплет

 

Вулкан Издаваштво

2

Граматика, српски језик за шести разред основне школе

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњиц Николов

690

3

Читанка, српски језик и књижевност за 6 разред

Александар Јерков, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић

850

4

650-02-00035/2019-07

.„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Миливоје Мишко Павловић

Бигз школство

720

5

650-02-00110/2019-07

„Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе

Ивана Петровић, Душко Лопандић

Нови Логос

890

6

650-02-00116/2019-07

„Географија 6”, уџбеник географије за

С. Вујадиновић, Р.Голић, Дејан Шабић

Нови Логос

920

7

               

650-02-00063/2019-07

Физика 6, уџбеник

Катарина Стевановић, Марија Крнета

Бигз школство

820

8

Физика 6, збирка задатака

Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

560

9

650-02-00120/2019-07

Математика - збирка задатака за шести разред основне школе

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Клетт

760

10

650-02-00045/2019-07

Биологија, за 6   разредосновне школе

Дејан Бошковић

Бигз школство

860

11

650-02-00089/2019-07

               

Техника и технологија, уџбеникчки комплет за 6 разред(уџбеник и комплет материјала

Жељко Васић, Иван Ћисалов, Дијана Каруовић, Марија Бокан

Нови Логос

890   +       930

12

650-02-00029/2019-07

„English Plus 2 ,Second edition eнглески језик , уџбеник

Ben Wetz, Diana Rue, Janet Hardy Gould

Нови Логос

1090

13

„ English Plus 2 ,Second edition, енглески језик,радна свеска и ЦД

Ben Wetz, Diana Rue, Janet Hardy Gould

600

14

               

650-02-00399/2018-07

Nouveau Pixel 2, уџбеник

Sylvie Schmitt

Дата Статус д.о.о.

920

15

Nouveau Pixel 2, радна свеска

Stephanie Callet

610

16

650-02-00453/2018-07

Информатика и рачунарство за 6 разред

Дијана Каруовић, Душан Мицић

Нови Логос

790

17

650-02-00105/2019-07

Музичка култура 6

Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Саша Кесић, Биљана Лековић

Клетт

710

ПОТРЕБО ЗА УПЛАТУ:

13.610,00

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1

СРП7СРП01216

„Ризница речи”

Наташа Станковић Шошо

Klett Издавачка кућа доо

840

2

„Граматика 7”, српски језик

Весна Ломпар

620

3

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик

Весна Ломпар, Наташа Станковић Шошо

530

4

СРП7ЛИК01184

„Ликовна култура 7”, уџбеник

Сања Филиповић

Klett Издавачка кућа доо

680

5

СРП7МУЗ01146

МУЗИЧКА КУЛТУРА 7 - уџбеник са електронским аудио додатком

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

ЈП Завод за уџбенике

639,10

6

СРП7ИСТ01328

„Историја 7”, уџбеник историје

Чедомир Антић, Мирјана Бонџић

Нови Логос

850

7

               

СРП7ГЕО01329

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, М. Милинчић

Нови Логос

860

8

СРП7ФИЗ00199

               

Физика 7, уџбеник

Марија Крнета, К Стевановић

БИГЗ школство доо

820

9

Физика 7, збирка задатака

Марија Крнета, Катарина Стевановић,

560

10

СРП7МАТ00177

               

Математика 7 - Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе

Срђан Огњановић Живорад Ивановић

Izdavačko društvo "KRUG"

520

11

СРП7БИО01115

Биологија 7, за 7. разред

Мирјана Топић, Томка Миљановић, Т.Лазаревић

Герундијум доо

792

12

СРП7ХЕМ01332

Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

Нови Логос

750

13

Хемија 7”, збирка задатака са решењима из хемије за седми разред

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

550

14

СРП7ТЕХ00128

Техничко и информатичко образовање, Уџбеник за 7. разред

Милан Санадер, Гордана Санадер

М&Г Дакта

780

15

Техничко и информатичко образовање, Материјал за конструкторскообликовање

Милан Санадер, Гордана Санадер

1100

16

СТР7ЕНГ01638

               

„English Plus 3 Student’s book”, енглески језик уџбеник

Ben Wetz, Diana Pye

Нови Логос

1090

17

English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред радна свеска и ЦД

Janet Hardy-Gould, James Styring

600

18

СТР7ФРА00339

Pixel 3

Colette Gibbe

Дата Статус д.о.о.

940

19

Pixel 3, радна свеска

Patricia Robert

610

ПОТРЕБО ЗА УПЛАТУ:

14.131,00

             

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

ЦЕНА

1

СРП8СРП01193

„Речи мудрости”, читанка

Зорица Несторовић, З. Грушановић

Klett Издавачка кућа доо

840

2

„Граматика 8”, српски језик

Весна Ломпар

620

3

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет

Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић

530

4

СРП8ЛИК01194

„Ликовна култура 8”, уџбеник

Сања Филиповић

Klett

680

5

СРП8МУЗ00880

МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

ЈП Завод за уџбенике

639,10

6

СРП8ИСТ01463

Историја за осми разред са читанком и радном свеском

Радош Љушић, Љубодраг Димић

Izdavačka kuća Freska

790

7

СРП8ГЕО01337

„Географија 8”, уџбеник географије

Слободан Зрнић, Наташа Бировљев

Нови Логос

860

8

СРП8ФИЗ01198

„Физика 8”, уџбеник

Марина Радојевић

Klett

690

9

„Физика 8” збирка задатака са лабораторијским вежбама

Марина Радојевић, Митко Николов

580

10

СРП8МАТ00180

               

Математика 8 - Збирка задатака са решењима за 8. разред

Живорад Ивановић Срђан Огњановић

Izdavačko društvo "KRUG"

520

11

СРП8БИО01120

Биологија 8, за 8. разред

Верица Матановић, М. Станковић

Герундијум доо

770

13

СРП8ХЕМ01136

Хемија за 8. разред основне школе

др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр С. Каламковић

Привредно друштво Герундијум доо

825

14

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије

др Јасна Адамов, мр Снежана Каламковић, Радојка Ђурђевић

550

15

СРП8ТЕХ00879

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

ЈП Завод за уџбенике

675,40

16

ЗБИРКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ са електронским интерактивним додатком за

Вјекослав Сајферт

1320

17

СТР8ЕНГ01639

„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за 8 раз. уџбеник

Ben Wetz, Diana Pye

Нови Логос

1090

18

„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за 8 разред ош,

радна свеска и ЦД

Janet Hardy-Gould, James Styring

600

19

СТР8ФРА00342

Pixel 4

Sylvie Schmitt

Дата Статус д.о.о.

940

 

Pixel 4, радна свеска

Ane-Cecile Couderc

610

ПОТРЕБО ЗА УПЛАТУ:

14.130,00

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.