ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ 1-ВОГ РАЗРЕДА И КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2 – 4 РАЗРЕДА ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

месец

време

други разред

трећи разред

четврти разред

фебруар

  1. 24.недеља

 

Математика

СОН

Природа и друштво

(Контролна вежба)

26.02.

март

25.недеља

 

Српски језик

Српски језик

Математика

(контролни задатак)

5.03.

26.недеља

 

Математика

 

     27.недеља

 

Српски језик

 

Математика

Природа и друштво

Енглески језик

(Контролни задатак)

19.03.

28..недеља

 

 

Српски језик

Српски језик

(Контролна вежба –граматика) 24.03.

Математика

(Контролни задатак)

25.03.

март/април

29.недеља

 

Српски језик

 

Српски језик -

писмени задатак

Српски језик

Писмени задатак

1.04.

април

30.недеља

Српски језик

Математика

 

Математика

Математика

Писмени задатак

7.04.

31.недеља

///////////////

 

///////////////

 

///////////////

32.недеља

Српски језик

Природа и друштво –контролна вежба- 22.04.

33.недеља

 

 

 

Математика

Природа и друштво

Математика – контролни задатак-30.04.

мај

34.недеља

 

Математика

 

35.недеља

 

Српски језик

 

Математика

Српски језик

Писмени задатак

11.05.

Математика – контролни задатак-15.05.

36.недеља

 

Српски језик

СОН

Српски језик

Математика

Енглески језик - контролни задатак – 21.05.

37.недеља

 

Математика

 

 

Српски језик

Математика

Математика – контролни задатак-28.

05.

Српски језик- контролна вежба – правопис -29.05.

јун

38.недеља

Математика

СОН

 

Српски језик

Природа и друштво-контролна вежба – 3.06.

Математика

Писмени задатак

4.06.

 

39.недеља

 

Српски језик

СОН

 

Математика

Природа и друштво

Математика – годишња провера знања-10.06.

Српски језик- годишња провера знања-11.06.

 

40.недеља

             Математика

Математика

 

У Београду, 24.02.2020. год                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Директор школе:

                                                                                                                                                                                       ___________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Обрад Дракулић

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                       ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                                                                                                                                                                                                       

 

РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА , ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА (ОД 5-8 РАЗРЕДА) ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

месец

време

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

фебруар

  1. 24.недеља

 

Српски језик (5-3,4)

 

Српски језик (7-1,2,4)

(контролни задатак-28.феб. )

Биологија 7-2,3

Српски језик (8-1,2)

(контролни задатак - 28.фебруар)

 

март

25.недеља

 

Српски језик (6-2,3)

(контролни задатак - 6. март)

Математика –контролни (6-2)

 

Географија (8-3,4)

Српски језик - контролни (8-3,4)

Математика –контролни (8-1,2) 6. март

                    

                     26.недеља

 

Француски- контролни

Српски језик писмени (5-3,4)

Физика (6-1,2,3,4)

Математика – контролни

-6-4(12.март)

Српски језикписмени- 9. март (7-3)

13.март (7-1,2,4)

Хемија (7-1,2,3,4)

Географија (8-1,2)

Српски језикписмени- 12. март

(8-1,2,3,4)

Француски- контролни

(8-3,4)

  

 

   27.недеља

 

Математика –контролни (5-1,2,3,4)

Биологија –контролни (5-3,4)

Српски језик (6-2,3)

(писмени задатак 16. март)

Француски- контролни (6-1)

Физика

Математика 7-2,3- контролни

Математика 7-1,4- контролни-16.март

Физика

Хемија

28..недеља

Географија

 

Географија – контролни (5-1,3)

Математик а – писмени 6-1

Француски- контролни(6-2,3,4)

Биологија (6-2)

Биологија (6-1)

Српски језик (7-3)

(контролни задатак 26. март)

Француски- контролни (7-1,2,3,4)

Енглески-контролни-7-2

Француски- контролни -8-1,2

Српски језик (8-1,2)

(контролни задатак- 26.март.)

Енглески-контролни-8-3

март/април

29.недеља

 

 

 

Биологија (6-3,4)

Географија

Математика –писмени (6-2)

Географија – контролни (6-1,2,3)

Српски језик – контролни-1. април (7-1,2,4)

Математика –писмени (7-1,4)-7.април

Математика – писмени –(8-1,2)

Енглески-контролни-(8-1,2,4)

април

30.недеља

Француски- контролни

Математика –писмени (5-1,2)

Српски језик – контролни-10.април (7-3)

Енглески-контролни-3.април

(7-1,3,4)

Математика –писмени (7-2,3)

Математика –контролни (8-3,4)

 

31.недеља

 

///////////////

///////////////

 

///////////////

 

 

///////////////

 

32.недеља

Биологија (5-1,2)

Српски језик контролни- (5-3,4)

Математика –контролни (6-4)

Енглески-писмени 6-4

Хемија

Биологија

33.недеља

 

Математика –контролни (5-1,2)

 

Француски - писмени 6-1

Српски језик – контролни – 30.април (6-2,3)

Енглески-писмени 6-2,4

Биологија (7-2,3)

 

Француски - писмени 8-3,4

Математика – контролни (8-1,2)

Географија

Француски- писмени 8-1,2)

мај

34.недеља

Француски- писмени

 

Физика (6-1,2)

Енглески-писмени 7-1,3,4

8.мај

 

Српски језик- контролни (8-1,2)-5.мај

Хемија

Математика –контролни (8-3,4)

Енглески-писмени 8-1,2,3,4

35.недеља

 

Српски језик-писмени (5-3,4)

 

 

Српски (6-2)-11.мај; (6-3)-8.мај

Физика (6-3,4)

Математика (6-2)-контролни

Математика (6-4)-контролни

Енглески-писмени 6-1

Математика –(7-1,4) – контролни-14.мај

Српски језикписмени -15.мај

(7-1,2,4)

Српски језикписмени-15.мај

(7-3)

Енглески-писмени -7-2

Физика

Српски језикписмени – 12.мај

(8-1,2,3,4)

36.недеља

 

Физика

Математика –контролни (7-2,3)

Математика –писмени

Математика –писмени-(8-1,2)

Српски језикконтролни- (8-3,4)

37.недеља

Географија

Српски језикконтролни- (5-3,4)

Географија – контролни (5-1,3)

Француски (6-1) – контролни

Француски (6-2,3,4) -писмени

Географија

Француски- писмени –(7-1,2,3,4)

 

 

јун

38.недеља

 

 

 

Географија

Српски језик (5-2) -5.јун

Географија (6-1,2,3) –контролни

Математика – писмени (6-4)

Српски језик- контролни (7-1,2,4)-3.јун

Хемија-1.јун

Српски - контролни (7-3)

 

 

39.недеља

Математика –писмени (5-1,2)

 

Математика –писмени (6-2)

Српски језик (6-3) -8.јун

Математика –писмени (8-2, 3)

Математика – писмени (7-1,4)-2.јун    

 

 

40.недеља

 

 

 

У Београду,                                        24.02.2020. год                                                                                                                                                                                                                                Директор школе:

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Обрад Дракулић

                                                                                                                                                                                  

 

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.