ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА , ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА (ОД 5-8 РАЗРЕДА) ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

месец

време

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

септембар

 1. 1.недеља

 

 

 

 1. 2.недеља

 

 

 

 1. 3.недеља

 

 

 

 
 1. 4.недеља

 

mатематика-контролни задатак

 

математика

српски језик- контролни задатак

математика-контролни задатак

октобар

 1. 5.недеља

математика-контролни задатак

српски језик-контр. зад.

енглески језик-контролни задатак

 1. 6.недеља

српски језик (писмени задатак)

српски језик

(писмени задатак)

биологија-6-4

српски језик

(писмени задатак)

српски језик

(писмени задатак)

 1. 7.недеља

биологија-контр. зад.

(5-2,3,4)

биологија-контр.зад. – 6-1,2,3

француски језик- контр.зад. (7-3,4)

физика –контролни зад.

француски језик-контролни зад.

 1. 8.недеља

физика, српски језик-контролни задатак

биологија

српски језик-контр. зад

хемија-контролни задатак

 1. 9.недеља

математика

(писмени задатак)

математика

(писмени задатак)

физика –контролни зад.

математика

(писмени задатак)

математика

(писмени задатак)

биологија-контролни задатак

новембар

10.недеља

 

 

француски језик- тест

хемија-контролни задатак

француски језик- тест

 

11.недеља

француски језик- контр.зад. (5-1)

 

 

 

12.недеља

математика- контр. зад.

математика-контролни задатак

математика-контролни задатак

математика-контролни задатак

13.недеља

 

 

 

српски језик-контр. зад

француски језик- писмени задатак (7-3,4)

француски језик- писмени.зад.

 

14.недеља

 

 

децембар

15.недеља

 

биологија-контр. зад. 5-2,3,4

 

француски језик- писмени.зад.

биологија-контр. зад. (6-1,2,3,4)

француски језик- писмени.зад.

 

 

16.недеља

српски језик (писмени задатак)

српски језик

(писмени задатак)

 

српски језик

(писмени задатак)

биологија-контр. зад.

српски језик (писмени задатак)

хемија-контролни задатак

17.недеља

француски језик- тест (5-1)

математика

(писмени задатак)

физика –контролни зад.

математика

(писмени задатак)

хемија-контролни задатак

математика

(писмени задатак)

биологија-контролни задатак

 

18.недеља

 

 

 

физика –контролни зад.

физика –контролни зад.

јануар

19.недеља

 

 

француски језик- тест

француски језик- тест

француски језик- тест

20.недеља

 

математика

(писмени задатак)

 

српски језик-контр. зад

француски језик- контр.зад. (7-3,4)

 

21.недеља

 

 

 

 

српски језик-контр. зад

 

22.недеља

 

 

 

 

 

У Београду, 7.09.2018.год                                                                                                                                               Директор школе:

РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ 1-ВОГ РАЗРЕДА И КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2 – 4 РАЗРЕДА ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

месец

време

други разред

трећи разред

четврти разред

септембар

 1. 1.недеља

математика, српски језик-иницијални тест

српски језик, математика, природа и друштво-иницијални тест

 1. 2.недеља

 1. 3.недеља

српски језик-контролни задатак

 1. 4.недеља

српски језик-контролни задатак(25.9.)

математика-контролна вежба (24.09.)

октобар

 1. 5.недеља

математика-контролни задатак

математика, природа и друштво-контролни задатак

српски језик-контролна вежба (2.10.)

математика-контролна вежба (5.10.)

 1. 6.недеља

математика-контролни задатак

математика-контролни задатак

 1. 7.недеља

 1. 8.недеља

СОН –контролни задатак

природа и друштво-контролна вежба (24.10.)

 1. 9.недеља

српски језик-контролни задатак

математика-контролни задатак

српски језик, математика-контролни задатак(30.10.)

српски језик-писмени задатак(31.10.)

новембар

10.недеља

српски језик-контролни задатак

математика-контролна вежба (5.11.)

српски језик-контролна вежба (7.11.)

11.недеља

математика -контролни задатак

српски језик, природа и друштво –контролни задатак

12.недеља

српски језик-контролни задатак

природа и друштво-контролна вежба(19.11.)

13.недеља

математика -контролни задатак

СОН –контролни задатак

математика – контролни задатак

14.недеља

српски језик-писмени задатак (3.12.)

природа и друштво –контролни задатак

српски језик-писмени задатак (4.12.)

децембар

15.недеља

математика-писмени задатак (12.12.)

16.недеља

српски језик-контролни задатак

математика – контролни задатак

природа и друштво-контролна вежба(21.12.)

17.недеља

СОН –контролни задатак

српски језик – контролни задатак

18.недеља

математика-контролни задатак

                                                                                                                                                                                                                                                                           

јануар

19.недеља

српски језик-контролна вежба(11.01.)

20.недеља

српски језик-контролни задатак

21.недеља

српски језик-контролни задатак

математика – контролни задатак

22.недеља

српски језик-контролни задатак

математика-контролни задатак

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.