ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА , ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА (ОД 5-8 РАЗРЕДА) ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНE

 

месец

време

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

септембар

 1. 1.недеља

 

 

 

 1. 2.недеља

 

 

 

 1. 3.недеља

 

Иницијални тест из српског језика (14.09.2017. )

 

 

Иницијални тест из српског језика (14.09.2017. )

 

Српски језик

(контролни задатак)

 1. 4.недеља

Иницијални тест из математике (21.09.2017)

 

Иницијални тест из математике (21.09.2017. )

Математика

(контролни задатак)

 1. 5.недеља

Математика

(контролни задатак)

 

Математика

(контролни задатак)

 

Математика

(контролни задатак)

 

 

октобар

 1. 1.недеља

 1. 2.недеља

Српски језик

(писмени задатак)

 

Српски језик

(писмени задатак)

 

Српски језик

(писмени задатак)

Биологија(контролни з.)

Српски језик

(писмени задатак)

Математика

(контролни задатак)

 1. 3.недеља

Српски језик

(контролни задатак)

 

Биологија(контролни з.)

Математика

(писмени задатак)

Српски језик

(контролни задатак)

Француски језик

(контролни з.)

Српски језик

(контролни задатак)

Хемија

(контролни задатак)

 1. 4.недеља

Биологија(контролни з.)

Математика

(писмени задатак)

 

Српски језик

(контролни задатак)

Физика

(контролни задатак)

Физика

(контролни задатак)

Математика

(писмени задатак)

 

Физика

(контролни задатак)

Математика

(писмени задатак)

 

 1. 5.недеља

 

 

Биологија(контролни з.)

5-4

 

Француски језик

(контролни з.–6-3,6-4)

Енглески језик

(контролни з.)

Хемија (контролни з.)

Биологија(контролни з.)

Енглески језик

(контролни з.)

новембар

 1. 1.недеља

 1. 2.недеља

 

 

Биологија (контролни з.

Хемија (контролни з.)

 1. 3.недеља

 

 

 1. 4.недеља

 

 

 

 

Француски језик

(писмени задатак)

 

 1. 5.недеља

 

       Српски језик

(контролни задатак)

Биологија (контролни з.)

Енглески језик

(први писмени задатак.)

Енглески језик

(писмени задатак )

Физика (контролни задатак)

 

децембар

 1. 1.недеља

 1. 2.недеља

Српски језик

(писмени задатак)

 

Српски језик

(писмени задатак)

Физика (контролни задатак)

Српски језик

(писмени задатак)

Физика (контролни задатак)

Српски језик

(писмени задатак)

Биологија(контролни з.)

 1. 3.недеља

Математика

(писмени задатак)

Биологија(контролни з.)

Математика

(писмени задатак 6-1, 6-2

Хемија (контролни з.)

Биологија (контролни з.

Хемија (контролни з.)

Математика

(писмени задатак)

 1. 4.недеља

Биологија (контролни з.

5-4)

 

 

Српски језик

(контролни задатак)

Француски језик

(писмени задатак 6-1,6-2, 6-3, 6-4)

Српски језик

(контролни задатак)

Математика

(писмени задатак)

 

Српски језик

(контролни задатак)

Француски језик

(писмени задатак )

 1. 5.недеља

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА УЧЕНИКЕ 1-ВОГ РАЗРЕДА И КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2 – 4 РАЗРЕДА ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОД.

месец

време

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

септембар

 1. 1.недеља

 

 

 

 

 

 

 1. 2.недеља

 

 

 

 

 

 

 1. 3.недеља

 

 

 

 

Српски језик

 

 1. 4.недеља

Српски језик

Српски језик

Математика

Математика

 1. 5.недеља

Математика

Математика

Математика

Српски језик

октобар

 1. 1.недеља

 

 

 

 

 

Математика

 1. 2.недеља

 

 

 

Математика

 

 

 1. 3.недеља

Свет око нас

 

 

Српски језик

 1. 4.недеља

Српски језик

 

 

 

Српски језик

 

 1. 5.недеља

 

Математика

 

 

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик (писмени задатак)

новембар

 1. 1.недеља

 

 

 

 

 

Математика (писмени задатак)

 1. 2.недеља

 

 

 

Српски језик

 

 

Српски језик

 

 

Српски језик

 

 

 1. 3.недеља

 

 

 

Математика

 

 

Математика

 

 1. 4.недеља

Српски језик

 

 

Српски језик

 

 

Математика

 

 

 1. 5.недеља

Математика

 

 

Математика

 

 

 

 

Српски језик

децембар

 1. 1.недеља

 

 

 

 

Српски језик

Математика

 

 

 1. 2.недеља

 

 

 

 

 

 

 1. 3.недеља

Свет око нас

 

 

Српски језик

 

 

 

 1. 4.недеља

Математика

 

 

Математика

 

Српски језик

 

Српски језик (писмени задатак)

 1. 5.недеља

Српски језик

 

 

 

 

Математика

 

                                                                                                                                                                            

                                              

јануар

 1. 1.недеља

 

 

 

 

Математика (писмени задатак)

Српски језик

 

 1. 2.недеља

 

 

 

 

 

 1. 3.недеља

 

 

 

Математика

 

 

 

 1. 4.недеља

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

У Београду, 8.09.2017.год.                                                                                  Директор школе Милан Жегарац

 

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.