ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА , ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА (ОД 5-8 РАЗРЕДА) ЗА II ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

месец

време

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

фебруар

 1. 21.недеља

 1. 22.недеља

 1. 23.недеља

 1. 24.недеља

Математика VI2, 3

Српски (контролни)

Математика VIII2, 3

март

 1. 25.недеља

 1. 26.недеља

Математика V2

Француски (одржан 13 Марта V1)

Српски (писмени) VI1, 2, 3, 4

Српски (писмени) VII1, 2

Географија

Француски- контролни

 1. 27.недеља

Географија

Биологија

Физика

Биологија

Француски- контролни

VII3, 4 Физика

Математика VIII2, 3

Физика

 1. 28.недеља

Српски (контролни) VI1, 2, 3, 4

Математика V1, 2, 3

Српски (контролни) VII1, 2

Биологија

Српски (писмени) VIII1, 2, 3

април

 1. 29.недеља

Математика V2

Контролни енглески

Контролни енглески

Српски- контролни VI3

Контролни енглески

Математика VIII2, 3

 1. 30.недеља

Контролни (француски V1)

Српски (V2, 3)

Српски- контролни VIII1, 2, 3

 1. 31.недеља

Српски (VII3, 4)

Француски- писмени

 1. 32.недеља

Српски (V2, 3)

Математика- V3 (писмени)

Српски- контролни VI1, VI2, VI3, VI4

Математика VI2, VI 3

Француски- писмени

VII3, VII4

Математика VIII2, 3

мај

 1. 33.недеља

Математика V2

Српски- писмени (V2, 3)

Српски- писмени VI3

Математика (контролни) VI1, 4

Српски- писмени VII3

Математика (контролни) VII1, 2

Српски- контролни VIII1, 2, 3

Хемија

 1. 34.недеља

Француски V1

Биологија

Енглески писмени

Српски- писмени VI1, 2, 3, 4

Физика, Енглески

Биологија VI1, 3

Српски- писмени

Физика

Српски VII4

Српски- писмени VIII1, 2, 3

 1. 35.недеља

Српски (V2, 3)

ТиТ сва одељења

Биологија VI2

Биологија VII

Математика VIII2, 3

Физика

 1. 36.недеља

Српски- контролни VI1, 2, 3, 4

Математика (писмени) VI1, 4

Српски- контролни

Српски- VII3, 4

Математика (писмени) VII1, 2

јун

37 .недеља

Математика V2

Математика VI2, VI3

Француски контролни- VII3, VII4

Српски- VII4

 1. 37.недеља

У Београду, 18.02.2019.год                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        Директор школе:

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.