ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

A ГРУПА

РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА , ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА (ОД 5-8 РАЗРЕДА) ЗА I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

месец

време

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

септембар

 1. 1.недеља

 1. 2.недеља

 1. 3.недеља

Српски језик-контролни 8- 4

 1. 4.недеља

Математика 8-2,3 (30.9)

 1. 5.недеља

октобар

 1. 6.недеља

Математика- 6.10.

Српски језик- (6.10)

6-3,4

Математика- (8.10) 6-1,2

Француски 7- 2   (5.10)

Срспски језик-писмени 8 -4

 1. 7.недеља

Математика - (12.10) 7-1

(14.10) 7-2

Француски-тест- 

12. 10. и 15.10.

 1. 8.недеља

Француски- тест (20.10)

Француски- тест-5-1,2 (26.10)

Енглески језик 20.10

Географија 6-1, 3 (22.10)

Срспски 7-2,3 (19.10)

писмени

Математика 8-2,3 (20.10)

 1. 9.недеља

Математика 28.10.

Француски- тест 6-1,2 (28.10)

Француски- тест 6-3,4 (30.10)

Француски- тест-(16.10)

10.недеља

Српски језик- контролни

5-1,2 (3.11)

Математика 6-1,2 (3.11)

Географија-7-1,3 (5.11)

11.недеља

Биологија -5,2

Српски језик-контролни

7-2,3

Српски језик-контролни-8-4

12.недеља

Француски- тест -

5-1,2 (23.11)

Физика 7-1,2 (17.11)

Математика- писмени

Биологија 7-4

Француски –тест 17.11. и 19.11.

13.недеља

Француски-тест- 25.11.

Биологија-5-1,3,4

Француски (23.11) (27.11)

Енглески језик-контролни

Математика -8-2,3 (25.11.

14.недеља

Биологија 6-2

Српски- контролни - 7-2,3

Биологија-8-2

Биологија -8-3

децембар

15недеља

Математика 7.12.

Математика 6 1,2 - (7.12)

Биологија 6-1

Биологија -7,2,3

Српски језик- писмени 8- 4

16. недеља

Српски језик-писмени-- 5-1

(17.12)

Енглески језик- писмени 17.12.

Српски језик-6-3,4

Математика 15.12.

Српски-писмени

17.недеља

Француски – писмени

6-1,2 (23.12)

Енглески језик – писмени задатак

Српски језик – контролни- 8 -4

(21.12)

18. недеља

Француски – писмени

6-3,4 (25.12)

             

јануар

19.недеља

Француски писмени 11.1. 15.1.

Француски 11.01.

20.недеља

Математика 21.1.

Математика 21.1.

6-1,2

Математика 21.1

7-1, 2

Српски језик – контролни (19.1)

Математика 8-2,3 (21.1)

Српски језик- контролни-

8 -4 (19.1)

21.недеља

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               

Б ГРУПА

РАСПОРЕД ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА, ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА , ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА (ОД 5-8 РАЗРЕДА) ЗА

I ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

месец

време

пети разред

шести разред

седми разред

осми разред

септембар

 1. 1.недеља

 1. 2.недеља

 1. 3.недеља

 1. 4.недеља

Српски језик и књижевност 8- 4

(контролни задатак)

 1. 5.недеља

Математика 8-2,3 (29.9. и 1.10)

октобар

 1. 6.недеља

Математика 5.10.

Српски 6-4,3 (5.10,и 9.10)

Математика 6-1, 2 (9.10 и 7.10)

Математика

6-3,4 (7.10 и 8.10)

Француски –тест - 9.10

Српски-писмени- 8- 4

 1. 7.недеља

Енглески (15.10)

Географија 6-1,3 (13.10)

Математика 7-1,2

(13.10)

Француски тест (13.10)

 1. 8.недеља

Француски –тест –(28.10)

Француски – тест-

5-1,2(21.10)

Француски – тест-

6-1,2(21.10)

6-3,4(23.10)

Српски-писмени -

7- 2,3

Математика 8-2,3 (21.10)

 1. 9.недеља

Математика 29.10

Географија-контролни- 

7-1, 3 (27.10)

новембар

10.недеља

Српски-контролни- 5-1,4

(2.11)

Математика- 6-1,2 (2.11)

Математика -6-3,4

Српски-6-3,4

11.недеља

Српски –контролни 7-2,3

Српски –контролни -8-4

12.недеља

Биологија-5-1,2,3

Српски -6-3,4

Физика( 20.11) 7-1,2

Математика (18.11) писмени

Француски –тест-16.11.

13.недеља

Француски-тест - (24.11.)

Биологија-5-4

Француски 24.11. и 26.11.

Биологија 7-4

Математика- 8-2,3( 26.11)

14.недеља

Француски тест-

5-1,2 (30.11)

Српски -5-1,2 (2.12)

Биологија -6-1,2

Српски – контролни 7-2,3

Бологија 7-2

децембар

15недеља

Математика- 8.12

Математика 7 -1 (14.12)

Српски 7- 2,3 (16.12)

Биологија -7-3

Српски 8- 4- писмени

Биологија -8-2,3

16. недеља

Српски писмени -

5-1,2

Српски писмени -

6-3,4

Математика 7-1 (14.12)

Српски 7-2,3 (15.12)

17.недеља

Енглески језик- писмени (22.12)

Француски –писмени 7-1

(25.12)

Српски 8- 4 писмени

18. недеља

Енглески језик-писмени задатак

јануар

19.недеља

Француски писмени -13.1.

Француски језик-писмени (12.1. и 14.1)

Француски језик – писмени-14.1.

20.недеља

Математика (20.1)

Математика 6 -1,2

(22.1.и 20.1)

         Математика 20.01.

Српски језик

Математика 8- 2,3 (20.1)

Српски 8-4

21.недеља

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                  Директор школе:

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Обрад Дракулић

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.