ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

Сарадњом школе са полицијском станицом Вождовац МУП-а Републике Србије, за ученике четвртог и шестог разреда почела је реализација радионица које се тичу безбедности деце.
Теме су прилагођене актуелним опасностима са којима се деца могу срести, као што су трговина људима, небезбедно сурфовање интернетом, природне непогоде, саобраћајне несреће, пожари и разне врста сукоба.
Предавања се одржавају сваког месеца у оквиру часова Одељенске заједнице. Деца
су показала велику заинтересованост и активност на овим часовима.
bezbednost1
bezbednost2
bezbednost3
bezbednost4

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.