ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

 

650-02-00177/2018-07

Од 27.4.2018.

„Буквар” за први разред основне школе, ћирилица

Душка Милић, Татјана Митић

Нови Логос

2

„Наставни листови уз Буквар”, за први разред основне школе

Татјана Митић, Душка Милић

Нови Логос

3

„Читанка”, за први разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Нови Логос

4

650-02-00101/2018-07

Од 27.4.2018.

Уџбеник из четири дела Математика за први разред основне школе

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Нови Логос

5

650-02-00182/2018-07

Од 27.4.2018.

Музичка култура 1, уџбеник

Гордана Илић

Фреска

6

650-02-00172/2018-07

Од 27.4.2018.

               

Свет око нас 1, уџбеник и радна свеска

Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

Нови Логос

7

650-02-00063/2018-07

Од 27.4.2018.

Family and Friends, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi

Нови Логос

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

 

СРП2СРП01266               

„Уз речи растемо”, читанка за други разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Нови Логос

2

„Латиница”, радни уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић, Татјана Митић

Нови Логос

3

„Дар речи”, граматика за други разред основне школе

Јелена Срдић

Нови Логос

4

„Радна свеска”, српски језик за други разред основне школе

Јелена Срдић, Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Нови Логос

5

СРП2МАТ01775               

Уџбеник са радним листовима Математика 2 (2а и 2б) за други разред

основне школе

Светлана Јоксимовић

Едука

6

СРП2ЛИК00974               

Ликовна култура за други разред основне школе

Мирјана Живковић

Креативни центар

7

               

СРП2МУЗ00365

Музичка култура 2, уџбеник + ЦД

Златан Радовановић, Миљана Игњатовић

БИГЗ школство доо

8

СРП2СВЕ01232               

Истражујемо свет око нас 2, уџбеник

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић

БИГЗ школство доо

9

Истражујемо свет око нас 2, радна свескa

Сања Благданић, Славица Јовић, Зорица Ковачевић

БИГЗ школство доо

10

СРП2ЧУВ00998               

Чувари природе за други разред основне школе

Станка Брдар

Креативни центар

11

СТР2ЕНГ01630

Family and Friends Starter Class Book, енглески језик за други разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом

Naomi Simmons

Нови Логос

12

Family and Friends Starter Workbook, енглески језик за други разред основне школе, радна свеска

Naomi Simmons

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

СРП3СРП01292               

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Нови Логос

2

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе

Јелена Срдић

Нови Логос

3

„Радна свеска”,српски језик за трећи разред основне

Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Маја Костић

Нови Логос

4

СРП3МАТ01501

               

Уџбеник са радним листовима Математика за трећи разред основне школе

(3а и 3б)

Светлана Јоксимовић и Бошко Влаховић

Едука

5

СРП3ЛИК00977               

Ликовна култура за трећи разред основне школе - радни листови и

материјал за рад уз уџбеник

Мирјана Живковић

Креативни центар

6

СРП3МУЗ01267               

Распевано дете 3, уџбеник + ЦД

Марија Гаљевић

БИГЗ школство доо

7

СРП3ПРИ00367

Природа и друштво 3, уџбеник

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар

Петровић

БИГЗ школство доо

8

Природа и друштво 3, радна свеска

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар

Петровић

БИГЗ школство доо

9

СРП3ЧУВ01095               

Чувари природе за трећи разред основне школе

Станка Брдар

Креативни центар

10

СТР3ЕНГ01631

Family and Friends 1 Class Book, енглески језик за трећи разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом

Naomi Simmons

Нови Логос

11

Family and Friends 1 Workbook, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска

Naomi Simmons

12

               

СРП3НАР00498

СВЕ, СВЕ АЛИ ЗАНАТ - уџбеник за народну традицију за трећи разред

основне школе

Силвија Перић, Вилма Нишкановић

ЈП Завод за уџбенике

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

СРП4СРП01305

„Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

Нови Логос

2

. „Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе

Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

3

„Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић-

Живановић, Соња Чабрић

4

СРП4МАТ01776

               

Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б)

Светлана Јоксимовић

Уџбеничка

Едука

5

СРП4МУЗ00991               

Музичка култура за четврти разред основне школе

Владица Илић

Креативни центар

6

Радна свеска - музичка култура за четврти разред основне школе (са

диском)

Владица Илић

7

СРП4ПРИ01084

               

Природа и друштво 4, уџбеник

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

БИГЗ школство доо)

8

Природа и друштво 4, радна свеска

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

9

СРП4ЧУВ00999               

Чувари природе за четрвти разред основне школе

Станка Брдар

Креативни центар

10

СТР4ЕНГ01632

Family and Friends 2 Class Book, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом

Naomi Simmons

Нови Логос

11

Family and Friends 2 Workbook, енглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска

Naomi Simmons

12

               

СРП4НАР00560

ДРУМОМ ХОДИ, ВОДОМ БРОДИ - уџбеник за четврти разред основне

школе

Силвија Перић, Вилма Нишкановић

ЈП Завод за уџбенике

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

650-02-00127/2018-07

Од 27.4.2018.

„ „Расковник”, читанка за пети разред

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Klett Издавачка кућа доо

2

„Граматика 5”, српски језик за пети раз.

Весна Ломпар

3

Ррадна свеска за пети разред

Весна Ломпар, Зорица Несторовић

4

650-02-00129/2018-07

Од 17.4.2018.

„Ликовна култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе

Миливој Мишко Павловић

Бигз школство

5

650-02-00174/2018-07

Од 27.4.2018.

Историја за пети разред основне школе, уџбеник са одабраним историјским изворима

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Нови Логос

6

650-02-00122/2018-07

Од 27.4.2018.

„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе

Марко Јоксимовић

Нови Логос

7

650-02-00123/2018-07

Од 27.4.2018.

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред

Марко Јоксимовић

Нови Логос

8

650-02-00170/2018-07

Од 27.4.2018.

Математика - збирка задатака за пети разред основне школе

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Klett

9

650-02-00132/2018-07

Од 27.4.2018.

Биологија за 5. разред основне школе

Дејан Бошковић

Бигз школство

10

650-02-00103/2018-07

Од 27.4.2018.

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет

Жељко Васић, Дијана Каруовић

Нови Логос

11

650-02-00202/2018-07

Од 25.4.2018.

Информатика и рачунарство за 5 разред

Мира Љубичић

Нови Логос

12

650-02-00031/2018-07

Од 27.4.2018.

„English Plus 1”, eнглески језик за пети разред основне

школе, уџбеники комплет

Ben Wetz, Janet Hardy-Gould

Нови Логос

13

650-02-00055/2018-07

Од 26.4.2018.

               

NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за 5 разред, прва година учења , уџбенички комплет

Катрин Фарве, Силви Шмит

Дата Статус д.о.о.

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

СРП6СРП01208

„Маштарија речи”, читанка за шести разред основне школе

Наташа Станковић Шошо

Klett Издавачка кућа доо

2

„Граматика 6”, српски језик за шести разред основне школе

Весна Ломпар

3

„Радна свеска уз Граматику 6”, српски језик

Весна Ломпар

4

СРП6ЛИК01150

.„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Сања Филиповић

Klett Издавачка кућа доо

5

СРП6МУЗ00776

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6 - уџбеник са електронским аудио додатком

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

ЈП Завод за уџбенике

6

СРП6ИСТ01320

„Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе

Марија Векић Кочић, Драгољуб Кочић, Душко Лопандић

Нови Логос

7

СРП6ГЕО01321

„Географија 6”, уџбеник географије за

С. Вујадиновић, Р.Голић

Нови Логос

8

СРП6ФИЗ00198

               

Физика 6, уџбеник

К. Стевановић, М. Крнета

БИГЗ школство

9

Физика 6, збирка задатака

Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

10

СРП6МАТ00939

Математика - збирка задатака за шести разред основне школе

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода

Ранчић, Зорица Јончић

Креативни центар

11

СРП6БИО01112

Биологија 6, за 6   разредосновне школе

Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Т. Миљановић  

Герундијум

12

СРП6ТЕХ01299

               

Техничко и информатичко образовање уџбеник

Зоран Д. Лапчевић

Едука

13

Материјал за конструкторскообликовање за 6. разред – уџбенички материјал Техничко и информатичко образовање - Конструктор УК6,ОК6 - архитектура и грађевинарствп за саупутством за коришћење збирке мат.за вежбе

Др Драган Голубовић и Небојша Голубовић

14

СТР6ЕНГ01637

„English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик

Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims

Нови Логос

15

„English Plus 2 Workbook”, енглески језик,радна свеска и ЦД

Janet Hardy-Gould, Kate Mellersh

16

СТР6ФРА00338

               

Pixel 2

Sylvie Schmitt

Дата Статус д.о.о.

17

Pixel 2, радна свеска

Stephanie Callet

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

СРП7СРП01216

„Ризница речи”

Наташа Станковић Шошо

Klett Издавачка кућа доо

2

„Граматика 7”, српски језик

Весна Ломпар

3

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик

Весна Ломпар, Наташа Станковић Шошо

4

СРП7ЛИК01184

„Ликовна култура 7”, уџбеник

Сања Филиповић

Klett Издавачка кућа доо

5

СРП7МУЗ01146

МУЗИЧКА КУЛТУРА 7 - уџбеник са електронским аудио додатком

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

ЈП Завод за уџбенике

6

СРП7ИСТ01328

„Историја 7”, уџбеник историје

Чедомир Антић, Мирјана Бонџић

Нови Логос

7

               

СРП7ГЕО01329

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, М. Милинчић

Нови Логос

8

СРП7ФИЗ00199

               

Физика 7, уџбеник

Марија Крнета, К Стевановић

БИГЗ школство доо

9

Физика 7, збирка задатака

Марија Крнета, Катарина Стевановић,

10

СРП7МАТ00177

               

Математика 7 - Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе

Срђан Огњановић Живорад Ивановић

Izdavačko društvo "KRUG"

11

СРП7БИО01115

Биологија 7, за 7. разред

Мирјана Топић, Томка Миљановић, Т.Лазаревић

Герундијум доо

12

СРП7ХЕМ01332

Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

Нови Логос

13

Хемија 7”, збирка задатака са решењима из хемије за седми разред

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

14

СРП7ТЕХ00128

Техничко и информатичко образовање, Уџбеник за 7. разред

Милан Санадер, Гордана Санадер

М&Г Дакта

15

Техничко и информатичко образовање, Материјал за конструкторскообликовање

Милан Санадер, Гордана Санадер

16

СТР7ЕНГ01638

               

„English Plus 3 Student’s book”, енглески језик уџбеник

Ben Wetz, Diana Pye

Нови Логос

17

English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред радна свеска и ЦД

Janet Hardy-Gould, James Styring

18

СТР7ФРА00339

Pixel 3

Colette Gibbe

Дата Статус д.о.о.

19

Pixel 3, радна свеска

Patricia Robert

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

СРП8СРП01193

„Речи мудрости”, читанка

Зорица Несторовић, З. Грушановић

Klett Издавачка кућа доо

2

„Граматика 8”, српски језик

Весна Ломпар

3

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет

Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић

4

СРП8ЛИК01194

„Ликовна култура 8”, уџбеник

Сања Филиповић

Klett

5

СРП8МУЗ00880

МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

ЈП Завод за уџбенике

6

СРП8ИСТ01463

Историја за осми разред са читанком и радном свеском

Радош Љушић, Љубодраг Димић

Izdavačka kuća Freska

7

СРП8ГЕО01337

„Географија 8”, уџбеник географије

Слободан Зрнић, Наташа Бировљев

Нови Логос

8

СРП8ФИЗ01198

„Физика 8”, уџбеник

Марина Радојевић

Klett

9

„Физика 8” збирка задатака са лабораторијским вежбама

Марина Радојевић, Митко Николов

10

СРП8МАТ00180

               

Математика 8 - Збирка задатака са решењима за 8. разред

Живорад Ивановић Срђан Огњановић

Izdavačko društvo "KRUG"

11

СРП8БИО01120

Биологија 8, за 8. разред

Верица Матановић, М. Станковић  

Герундијум доо

13

СРП8ХЕМ01136

Хемија за 8. разред основне школе

др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр С. Каламковић

Привредно друштво Герундијум доо

14

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије

др Јасна Адамов, мр Снежана Каламковић, Радојка Ђурђевић

15

СРП8ТЕХ00879

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

ЈП Завод за уџбенике

16

ЗБИРКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ са електронским интерактивним додатком за

Вјекослав Сајферт

17

СТР8ЕНГ01639

„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за 8 раз. уџбеник

Ben Wetz, Diana Pye

Нови Логос

18

„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за 8 разред ош,

радна свеска и ЦД

Janet Hardy-Gould, James Styring

19

СТР8ФРА00342

Pixel 4

Sylvie Schmitt

Дата Статус д.о.о.

 

Pixel 4, радна свеска

Ane-Cecile Couderc


Copyright © 2019 High School Rights Reserved.