ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

Упис у први разред школске 2018/19. године обавезан је за децу која 1. септембра 2018. године имају од 6 година и 6 месеци до 7 година и 6 месеци. Тестирање пред полазак у школу врше психолог и педагог школе.

Деца која 1.септембра 2018. године имају од 6 до 6 година и 6 месеци, а чији родитељи желе да им дете пође раније у школу, могу да га пријаве за проверу спремности за упис у школу. Ову проверу врши психолог школе применом одговарајућих тестова.

Упис траје од 2.4.2018. године до 31.5.2018. године. Упис у први разред врши секретар школе сваким радним даном од 8 до 14 часова.

За упис су потребна следећа документа:

  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  • ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ
  • ПРИЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА
  • УВЕРЕЊЕ О  ЗАВРШЕНОМ    ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ    ПРОГРАМУ

Здравствени прегледи се могу урадити у било којој здравственој институцији, док се коначна потврда о спремности детета за упис у школу набавља у Дому здравља Вождовац у Криволачкој улици 4-6, код школског лекара Милене Агатоновић.

При упису код секретара, заказује се тестирање које обављају психолог и педагог школе.

                                                                                                                 УПРАВА ШКОЛЕ

Copyright © 2020 High School Rights Reserved.