foto1 foto2 foto3 foto4

ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

ПРВИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС2

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

8:00 – 9:40

Српски језик - Пролеће, Воја Царевић

Математика - Сабирање (7+5); утврђивање

Српски језик - Тачка, упитник и узвичник/питам, заповедам, обавештавам

Математика - Одузимање (12-5) утврђивање

Српски језик - Језичке игре (укрштенице, ребуси, допуњалке, преметаљке...)

Математика - Сабирање (7+5)

Српски језик - Говорна вежба Буђење пролећа

Ликовна култура - Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)

Српски језик - Пролеће је стигло у мој крај, писање састава, план причања

Математика - Сабирање и одузимање (7+5, 12-5), утврђивање

Енглески језик - My clothes, part 1

 Свет око нас - Пролеће (биљни и животињски свет, одевање и понашање људи)

Математика - Одузимање (12-5)

Енглески језик - My clothes, part 2

Музичка култура - Химна Републике Србије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС2

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

9:45 – 11:25

Српски језик - Песма Пролећница, Ј.Ј.Змај

Математика - Дељење бројем 2

Српски језик - Врсте реченица по облику

Математика - Дељење бројем 10

Српски језик - Болесник на три спрата, Бранко Ћопић

Математика - Дељење, појам и елементи

Српски језик - Буђење пролећа (богаћење речника, придеви...)

Ликовна култура - Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)

Српски језик - Врсте реченица по значењу

Математика - Дељење бројевима 2,5 и 10, утврђивање

Енглески језик - My animals, part 1

Свет око нас - Пролеће; 

Математика - Дељење бројем 5

Енглески језик - My animals, part 2

Музичка култура - Химна Републике Србије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС2

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

11:30 – 13:10

Српски језик - Пролећница, Ј. Ј.Змај, писање састава - опис природе

Математика -  Дељење бројевима 10 и 100

Српски језик - Богаћење речника (речи које значе нешто умањено, нешто увећано; грађење речи)

Математика - Множење десетица и стотина једноцифреним бројем

Српски језик - Мачак отишао у хајдуке 2. део, Бранко Ћопић

Математика - Множење бројевима 10 и 100

Српски језик - Именице (заједничке, властите; род и број)

Ликовна култура - Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)

Енглески језик- My body; 

Математика - Множење збира и разлике једноцифреним бројем

Енглески језик - Welcome to our school

Природа и друшво - Облици рељефа у окружењу

Математика -  Замена места и здруживање чинилаца

Српски језик - Мачак отишао у хајдуке 1. део, Бранко Ћопић

Музичка култура - Химна Републике Србије

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС2

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

13:15 – 14:55

Српски језик - Именице (појам и препознавање)

Математика - Множење и дељење вишецифреног броја једноцифреним

Српски језик - Именице (збрине и градивне)

Математика - Множење вишецифреног броја вишецифреним бројевима

Српски језик - Трешње у цвету, Милован Данојлић (писање састава - опис природе)

Математика - Множење и дељење декадним јединицама и вишеструким декадним јединицама

Српски језик - Именице (род и број)

Ликовна култура - Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)

Енглески језик - Lunch time

Математика - Множење - утврђивање

Енглески језик - Welcome to our school

Природа и друшво - Моја домовина део света - утврђивање 

Математика - Множење вишецифреног броја двоцифреним - обрада; 

Српски језик - Богаћење речника (формирање породице речи; умањено и увећано значење речи)

Музичка култура - Химна Републике Србије

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС3

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

08:00 – 09:40

Српски језик - Независни падежи (номинатив, вокатив)

Математика - Неједначине, обрада

Српски језик - Независни падежи (акузатив, инструментал и локатив)

Математика - Неједначине са непознатим сабирком, умањеником и умањионицем, обрада

Српски језик - Лирика

Математика - Једначине са непознатим сабирком, умањеником и умањионицем, утврђивање

Српски језик - Зависни падежи (генитив, датив); 

Техника и технологија - Саобраћај 1. део

Енглески језик - My day (Present Simple)

Математика - Неједначине са непознатим сабирком, умањеником и умањионицем, утврђивање

Историја  - Постанак Рима

Биологија - Утицај људи на друга жива бића
(обрада)

Географија - Атмосфера: Време

Биологија  - Заштита врста (обрада)

Информатика и рачунарство - Алгоритамски начин размишљања и окружење Скреч

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС3

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

09:45 – 11:25

Српски језик - Именичке и придевске заменице

Математика - Контрукција трапеза, утврђивање

Српски језик - Уметничка епика на примеру приповетке ,,Јаблан'' Петра Кочића

Математика  - Делтоид обрада

Српски језик - Уметничка епика на примеру приповетке ,,Чудесна справа'' Бранка Ћопића

Математика - Конструкција трапеза, обрада

Српски језик - Заменице (обнављање, правопис)

Биологија  - Животна форма, адаптације и еколошка ниша (утврђивање)

Енглески језик - My day (Present Simple)

Математика - Четворогуао - систематизација

Историја - Српски наорд у позном средњем веку

Физика - Момент инерције, маса

Географија - Привреда, систематизација

Физика - Маса у инерције задаци утврђивање

Информатика и рачунарство - Алгоритми и основни појмови програмирања

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС3

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

11:30 – 13:10

Српски језик - Књижевност лирика

Математика - Декартов правоугли координарни систем у равни, обрада

Српски језик  - Комуникативне и предикатске реченице

Математика - Растојање између две тачке у Декартовом координатном систему

Српски језик  - Напоредни односи

Математика - Растављање полинома на чиниоце, утврђивање; 

Српски језик - Правопис обнаваљање

Географија - Азија, Африка, систематизација

Енглески језик - My last week (past teses)

Математика - Декартов координатни систем и растојање између две тачке, утврђивање

Историја - Доба револуција;

Биологија  - Систем органа за крвоток (обрада) и размену гасова (обрада)

Хемија - Процентуална концентрација 1. део

Физика  - Механички рад, рад силе, обрада

Информатика и рачунарство -  Увод у програмирање 2Д графике – библиотека Pygame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС3

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

13:15 – 15:30

Српски језик - Систематизација реченица

Математика - Решавање система две линеарне једначине са две непознате - графичка метода

Српски језик -  Књижевност (епика)

Математика - Примене система две линеарне једначине са две непознате обрада

Српски језик  - Месне, временске и узпрчне реченице

Математика - Решење система две линеарне једначине са две непозате - утврђивање

 Српски језик - Зависне реченице (изричне и односне)

Географија - Привреда Србије: Пољопривреда

 Енглески језик - The differences between American and British English 

Математика - Примене система две линеарне једначине са две непознате утврђивање

Историја - Априлски рат

Биологија  - Глобалне промене (утврђивање)

Историја - Југославија 1941/1942. устанак грађански рат

Физика - рад и снага електричне струје, Џул-ленцов закон обрада

Географија - Привреда Србије: Индустрија

Физика - Електрична струја - задаци

Енглески језик - My last few days (past simple vs continuous) 

Хемија - Алкохоли 2. део

Биологија  - Одрживи развој и еколошко право (обрада)

Хемија - Карбоксилне киселине, обрада

 

 

Упис првака

prvaci

Пријава

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.