foto1 foto2 foto3 foto4

ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

 

У складу са чланом 28. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 др. закон, 10/2019, 27/2018 др. закон и 6/2020), имајући у виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике Србије, донета је одлука о промени Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину (Службени гласник РС Просветни гласник, бр. 5/19) и Правилника о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2019/2020. годину (Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 5/19). Ова промена је у функцији оптималног и рационалног коришћења времена ученика у периоду када је планиран пролећни распуст, а који нема своју сврху и значај у условима ванредног стања

Подсећамо, за основне школе у Републици Србији, изван територије АП Војводина, пролећни распуст је планиран у периоду од 13. до 20. априла 2020. године, а први радни дан би био уторак 21. април 2020. године, а за средње школе у периоду од 15. до 20. априла 2020., а први радни дан би био уторак 21. април 2020. године

У ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана, када је јавни градски и међуградски превоз готово укин туристички, културни и спортски садржаји, сматрамо да дане пред распуст треба искористити за учење и да би прекидање похађања наставе на даљину било на штету ученика, који свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социјалних контаката у кући и ван куће

У складу са наведеним, планирана промена календара огледа се у следећем

- За основне школе: од 13. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) настава на 

даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике; За средње школе: 15. и 16. априла 2020. (среда и четвртак) настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике; За основне и средње школе: од 17. до 20. априла 2020. (петак-понедељак) пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика; За основне и средње школе: од 21. априла 2020. (уторак) наставак похађања наставе на даљину

Представљена промена календара образовно-васпитног рада у основној и средњој школи омогућава нам да, по нормализовању ситуације, добијемо додатни простор за надокнаду кључних школских активности, очему ћете бити благовремено обавештени

Упис првака

prvaci

Пријава

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.