foto1 foto2 foto3 foto4

ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У

ШКОЛИ „КАРАЂОРЂЕ“ ОД 1. ЈУНА 2020.

Министар просвете, НИТР је у допису број: 610-00-00329/2020-07 од 13.05.2020. и додатном тумачењу дописа од 20.5.2020. донео одлуку:

  • Да се настава на даљину оконча према изменама Правилника окалендару који је још у припреми,

  • Да се од 1. до 16. јуна 2020. настава врати у школске објекте у виду:

-          посебних часова и

-          часова припремне наставе

ПОСЕБНИ ЧАСОВИ

Посебни часови пружају могућност ученицима да покажу бољи ниво постигнућа из одређене области/теме у оквиру предмета.

1. Ученици су дужни да о намери похађања посебних часова обавесте одељенског старешину:

a. Осми разред најкасније до 26. маја 2020.

b. Пети, шести и седми разред најкасније до 29. маја 2020.

2. Распоред посебних часова биће објављен на сајту школе:

a. За осми разред најкасније 29. маја 2020.

b. За пети, шести и седми разред најкасније до 3. јуна 2020.

3. Посебни часови почеће да се реализују

a. За осми разред од 1. јуна 2020.

b. За пети, шести и седми разред од 8. јуна 2020.

4. Сваки разред имаће свој распоред посебних часова .

5. Посебни часови за један разред у току дана трају укупно један и по сат.

6. Посебни часови за осми разред се завршавају 5. јуна 2020, а за остале ученике 15. јуна.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА (осми разред)

1. Осми разред 1. јуна 2020. од 10 до 12 часова преузимају од одељенског старешине комбиновани тест и тест из српског језика и носе их кући.

2. Попуњен комбиновани тест и тест из српског језика ученици осмог разреда враћају одељенском старешини 2. јуна 2020.

3. Осми разреди полажу тест из математике 2. јуна 2020. у следећим терминима:

a. Од 8:00 до 10:00 часова полажу одељења VIII 1 и VIII 2

b. Од 11:00 до 13:00 часова полажу одељења VIII 3 и VIII 4

4. Од 3. јуна 2020. до 15. јуна 2020. реализује се законски обавезна припремна настава ( on-line и настава у школи; на сајту школе биће објављен распоред)

5. Завршни испит се полаже 17, 18. и 19. јуна 2020. (инструкције о начину полагања још нису добијене).

ОБАВЕШТЕЊЕ ВАЖИ И ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ( ученици од 1. до 4. разреда)

А ко се укаже потреба да ученик похађа посебне часове, о тој намери родитељи обавештавају наставника разредне наставе. Након тога се прави распоред наставе.

НАПОМЕНА: ПОСЕБНИ ЧАСОВИ И ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЋЕ СЕ У ШКОЛИ ОРГАНИЗОВАТИ ПРЕМА ПРЕПОРУКАМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ( у мањим групама, уз додатне мере заштите и превенције...)

Упис првака

prvaci

Пријава

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.