foto1 foto2 foto3 foto4

ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

Поштовани родитељи,

 

У складу са Стручним упутством  Министарства, на састанку  Педагошког колегијума школе и Тима за обезбеђивања квалитета и развоја установе ,  дефинисан је модел рада за почетак школске године.

Настава у школи биће организована на следећи начин:

Подела одељења: Поштујући меру која се односи на прописан број ученика који истовремено прате наставу и бораве у истој учионици,  сва одељења од 1. до 8. разреда биће подељена у две једнаке групе  по азбучном реду. Прва група у сваком одељењу чиниће смену А, а друга група смену Б.

Разредна настава – (за ученике од 1. до 4. разреда) одвијаће се по основном моделу, што значи да ученици имају организовану наставу у школи сваког дана у две смене  А и Б,  у термину од  8 до 13 часова.

У првој недељи (од 1. 9. до 4.9.)

       –    Настава у смени А  почиње у  8 часова и завршава се у 10 и 30

-       Настава у смени Б почиње у 11 часова и завршава се у 13 часова

Групе (смене) А и Б мењају смене  на недељном нивоу.

Свако одељење радиће у једној учионици све време тако да ће се за потребе разредне наставе користити и кабинети за предметну наставу.

Предметна настава -Комбиновани модел

Ученици од 5. до.8 разреда иду у школу по комбинованом моделу –један дан непосредне наставе и један дан наставе на даљину. .

Настава у школи за ученике од 5. до 8. разреда биће организована у једном термину поподневне смене и то од 14 00 до 18 00 у зависности од броја часова.

Смена А једне недеље иде у школу понедељком, средом и петком, а смена Б уторком и четвртком, а у наредном недељи се ротирају.

Када нису на непосредној настави (у школи), ученици прате наставу на даљину (часови на РТС-у, комуникација са наставницима путем платформе,  прилози на школском сајту, провере знања у школи).

Шема: 1.недеља од 1.- 4. септембра : Б - А Б - А ( уторак - среда - четвртак - петак)

           2..недеља од 7. - 11- септембра : Б - .А - Б - А - Б ( понедељак - уторак - среда - четвртак - петак )

Ученици неће мењати кабинете, већ ће наставу из свих предмета имати само у једној учионици. (изузев из физичког и здравственог васпитања и техничког образовања .)

Поред модела организације наставе у школи, а због и даље неповољне епидемиолошке ситуације, понуђена је и могућност наставе на даљину за ученике који су у повишеном ризику од обољевања или је у повишеном ризику неко од чланова породице.

За рад и комуникацију са ученицима у настави на даљину користићемо вебсајт школе и платформу Гугл учионица.

Рад у школском боравку ће бити организован уобичејено за ученике првог , другог , трећег и четвртог разреда. У сваком разреду ћемо формирати највише 2 групе по 15 ученика који ће похађати боравак због просторних и кадровских капацитета школе . Боравак се завршава у 15 часова.

Рад у целодневној настави у одељењима 1/1 и 2/1 је предвиђена од 8 часова до 13 и 30. Обе групе ученика ова два одељења крећу са наставом од 8 часова , свака група са својом учитељицом и завршавају са наставом у 13 и 30 .

О организацији рада и мерама заштите у продуженом боравку родитељи ће бити посебно информисани.

Распоред родитељских састанака у понедељак 31.8.2020. у холу школе :

1/1 -   у 17 часова

1/2 -   у 17 и 30

1/3 –   у 18 часова

1/ 4 –   у 18 и 30

5/1 – у 15 часова

5/2 – у 15 и 30

5/3 – у 16 часова

5/4 – у 16 и 30

Управа ОШ „Карађорђе“

Упис првака

prvaci

Пријава

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.