ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

 

650-02-00177/2018-07

Од 27.4.2018.

„Буквар” за први разред основне школе, ћирилица

Душка Милић, Татјана Митић

Нови Логос

2

„Наставни листови уз Буквар”, за први разред основне школе

Татјана Митић, Душка Милић

3

„Читанка”, за први разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

4

650-02-00101/2018-07

Од 27.4.2018.

Уџбеник из четири дела Математика за први разред основне школе

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Нови Логос

5

650-02-00182/2018-07

Од 27.4.2018.

Музичка култура 1, уџбеник

Гордана Илић

Фреска

6

650-02-00172/2018-07

Од 27.4.2018.

               

Свет око нас 1, уџбеник и радна свеска

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

Нови Логос

7

650-02-00063/2018-07

Од 27.4.2018.

Family and Friends, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком

Susan Iannuzzi

Нови Логос

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

 

650-02-00179/2019-07 од 19.04.2019               

Читанка са основама писмености 2, уџбеник за други разред основне школе

Зорица Цветановић,

Даница Килибарда,

Александра Станишић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИГЗ школство

 

2

3

Латиница, уџбеник за други разред основне школе

4

Радна свеска 2 уз Читанку, српски језик за други разред основне школе

5

650-02-00186/2019-07 од 21.05.2019               

Математика 2, уџбеник за други разред основне школе

Сања Маричић,

Драгица Ђуровић

Математика 2, радни листови за други разред основне школе(први и други део)

6

650-02-00185/2019-07 од 10.05.2019.

Музичка култура 2,        уџбеник за други разред основне школе

Весна Марковић, Вања Хршак

7

650-02-00173/2019-07 од 09.05.2019.

Ликовна култура 2

Кристина Селаковић, Бојан Проле

8

650-02-00178/2019-07 од 21.05.2019.

               

Свет око нас 2, уџбеник

Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

9

Свет око нас 2, радна свескa

10

650-02-00135/2019-07 од 21.05.2019.

Smiles 2, енглески језик за други разред основне школе (уџбеник из два дела и два аудио кмпакт диска)

Jenny Dooley

Фреска

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

650-02-00592/2019-07 од 11.02.2020.

               

„У свету речи”, читанка за трећи разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Маја Костић

Нови Логос

2

„Дар речи”, граматика за трећи разред основне школе

Јелена Срдић

3

„Радна свеска”,уз уџбенички комплет

Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић

4

650-02-00419/2019-07 од 30.12.2019.

               

Математика 3, уџбеник

Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић

Вулкан издаваштво

5

Математика 3, радна свеска

6

650-02-00564/2019-07 од 16.12.2019.

               

Ликовна култура 3,

уџбеник

Мирјана Живковић

Креативни центар

7

650-02-00385/2019-07 од 25.11.2019.

               

Музичка култура 3, уџбеник

Маја Обрадовић

Вулкан издаваштво

8

650-02-00582/2019-07 од 11.02.2020.

Природа и друштво 3, уџбеник

Андријана Шикл Ерски,

Марина Мунитлак

Нови Логос

9

Природа и друштво 3, радна свеска

10

650-02-00515/2019-07 од 10.02.2020.

Smiles 3,

Енглески језик за трећи разред основне школе, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска и компакт диск)

           Janny Dooley

Фреска

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

СРП4СРП01305

„Бескрајне речи”, читанка за четврти разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Соња Чабрић

Нови Логос

2

. „Дар речи”, граматика за четврти разред основне школе

Јелена Срдић, Зорана Петковић-Живановић

3

„Радна свеска”,српски језик за четврти разред основне школе

Наташа Станковић-Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић-

Живановић, Соња Чабрић

4

СРП4МАТ01776

               

Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе (4а и 4б)

Светлана Јоксимовић

Уџбеничка

Едука

5

СРП4МУЗ00991               

Музичка култура за четврти разред основне школе

Владица Илић

Креативни центар

6

Радна свеска - музичка култура за четврти разред основне школе (са

диском)

Владица Илић

7

СРП4ПРИ01084

               

Природа и друштво 4, уџбеник

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

БИГЗ школство доо)

8

Природа и друштво 4, радна свеска

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Милутин Тадић

9

650-02-195/2012-06 од 22.10.2012.

Family and Friends 2 Class Book, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник са ЦД-ом

Naomi Simmons

Нови Логос

10

Family and Friends 2 Workbook, енглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска

Naomi Simmons

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

650-02-00127/2018-07

Од 27.4.2018.

„ „Расковник”, читанка за пети разред

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Klett Издавачка кућа доо

2

„Граматика 5”, српски језик за пети раз.

Весна Ломпар

3

Ррадна свеска за пети разред

Весна Ломпар, Зорица Несторовић

4

650-02-00129/2018-07

Од 17.4.2018.

„Ликовна култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе

Миливој Мишко Павловић

Бигз школство

5

650-02-00174/2018-07

Од 27.4.2018.

Историја за пети разред основне школе, уџбеник са одабраним историјским изворима

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Нови Логос

6

650-02-00122/2018-07

Од 27.4.2018.

„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе

Марко Јоксимовић

Нови Логос

7

650-02-00123/2018-07

Од 27.4.2018.

Музичка култура 5, уџбеник за пети разред

Марко Јоксимовић

Нови Логос

8

650-02-00170/2018-07

Од 27.4.2018.

Математика - збирка задатака за пети разред основне школе

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Klett

9

650-02-00132/2018-07

Од 27.4.2018.

Биологија за 5. разред основне школе

Дејан Бошковић

Бигз школство

10

650-02-00103/2018-07

Од 27.4.2018.

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет

Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ћисалов

Нови Логос

11

650-02-00064/2018-07 од 25.4.2018.

Информатика и рачунарство за 5 разред

Владан Стевановић

Нови Логос

12

650-02-00031/2018-07

Од 27.4.2018.

„English Plus 1”, eнглески језик за пети разред основне

школе, уџбеники комплет

Ben Wetz,

Janet Hardy-Gould

Нови Логос

13

650-02-00055/2018-07

Од 26.4.2018.

               

NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за 5 разред, прва година учења , уџбенички комплет

Катрин Фарве, Силви Шмит

Дата Статус д.о.о.

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

 

1

650-02-00055/2019-07 од 27.03.2019

Граматика, српски језик за шести разред основне школе

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњиц Николов

Вулкан Издаваштво

 

2

 

Читанка, српски језик и књижевност за 6 разред

Александар Јерков, Катарина Колаковић, Анђелка Петровић

 

3

650-02-00035/2019-07 од 11.04.2019

.„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

Миливоје Мишко Павловић

Бигз школство

 

4

650-02-00060/2019-07 од 29.03.2019

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6 - уџбеник

Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић

Вулкан издаваштво

 

5

650-02-00479/2019-07 од 04.02.2020.

„Историја 6”, уџбеник

Данијела Ћирковић

Вулкан издаваштво

 

6

650-02-00116/2019-07 од 09.05.2019

„Географија 6”, уџбеник

С. Вујадиновић, Р.Голић, Дејан Шабић

Нови Логос

 

7

               

650-02-00054/2019-07 од 21.05.2019

Физика 6, уџбеник

Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

Вулкан издаваштво

 

8

Физика 6, збирка задатака

 

9

650-02-00120/2019-07 од 10.05.2019

Математика - збирка задатака за шести разред основне школе

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Клетт

 

10

650-02-00045/2019-07 од 14.05.2019

Биологија, за 6   разредосновне школе

Дејан Бошковић

Бигз школство

 

11

650-02-00111/2019-07 од 20.05.2019

               

Техника и технологија, уџбеникчки комплет за 6 разред(уџбеник и комплет материјала

Аутори уџбеника:Мирослав Секулић, Зоран Луковић

Аутори комплета мат.:Далибор Чукљевић, Милош Папић

Вулкан издаваштво

 

12

650-02-00029/2019-07 од 15.04.2019

„English Plus 2 ,Second edition

eнглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска и аудио компакт диск)

Ben Wetz, Diana Rue, Janet Hardy Gould

Нови Логос

 

13

650-02-00027/2019-07 од 10.05.2019

Le monde de Léa et Lucas 2, француски језик за шести разред основне школе;

друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД)

Милена Милановић,

Данијела Милошевић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

 

14

650-02-00453/2018-07 од 20.05.2019

Информатика и рачунарство за 6 разред

Дијана Каруовић, Душан Мицић

Нови Логос

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

650-02-00367/2019-07 од 16.12.2019

Читанка 7, Српски језик и кнјижевност за 7 разред ош.

Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић

Вулкан издаваштво

2

„Граматика 7”, српски језик и књижевност за 7 разред ош

Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

3

Радна свеска 7, српски језик и књижевност за 7 разред ош

Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

4

650-02-00357/2019-07 од 18.11.2019

„Ликовна култура 7”, уџбеник

Катарина Трифуновић

Вулкан издаваштво

5

650-02-00403/2019-07 од 12.12.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА 7 - уџбеник

Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић

Вулкан издаваштво

6

650-02-00398/2019-07 од 16.12.2019.

„Историја 7”, уџбеник са одабраним историјским изворима

Весна Димитријевић

Вулкан издаваштво

7

               

650-02-00618/2019-07 од 28.01.2020.               

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Нови Логос

8

650-02-00411/2019-07 од 17.01.2020.               

Физика 7, уџбеник

Марија Најдановић Лукић, Татјана Мишић, Љубиша Нешић

Вулкан издаваштво

9

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама

10

650-02-00536/2019-07 од 20.01.2020.

               

Математика 7 - Збирка задатака за 7. разред основне школе

Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

"Klett"

11

650-02-00514/2019-07 од 05.02.2020.

Биологија 7, уџбеник за 7. разред

Дејан Бошковић

Бигз школство

12

650-02-00523/2019-07 од 12.02.2020.

Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе

Даница Павловић,

Данијела Малинар

Едука

13

Хемија 7”, латораторијске вежбе са збирком задатака из хемије за седми разред

14

650-02-00574/2019-07 од 12.02.2020.

Информатика и рачунарство 7, уџбеник

Светлана Мандић

"Klett"

15

650-02-00625/2019-07 од 24.02.2020.

Техника и технологија за 7 разре основне школе, уџбенички комплет(уџбеник и конструкторски материјал.)

Данило Шешељ, Петко Андрић

Бигз школство

16

650-02-00468/2019-07 од 28.01.2020.

               

English Plus 3 – Seconд Edition,

енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa)

Аутори уџбеника:

Ben Wetz,

Katrina Gormley.

Аутор радне свеске:

Kate Mellersh

Нови Логос

17

650-02-00547/2019-07 од 27.01.2020.

Le monde de Léa et Lucas 3,

француски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОШ“КАРАЂОРЂЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

РЕД.БР.

ПРЕДМЕТ И ШИФРА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

1

СРП8СРП01193

„Речи мудрости”, читанка

Зорица Несторовић, З. Грушановић

Klett Издавачка кућа доо

2

„Граматика 8”, српски језик

Весна Ломпар

3

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет

Весна Ломпар , Зорица Несторовић, Златко Грушановић

4

СРП8ЛИК01194

„Ликовна култура 8”, уџбеник

Сања Филиповић

Klett

5

СРП8МУЗ00880

МУЗИЧКА КУЛТУРА - уџбеник са електронским аудио додатком

Гордана Стојановић, Милица Рајчевић

ЈП Завод за уџбенике

6

СРП8ИСТ01463

Историја за осми разред са читанком и радном свеском

Радош Љушић, Љубодраг Димић

Izdavačka kuća Freska

7

СРП8ГЕО01337

„Географија 8”, уџбеник географије

Слободан Зрнић, Наташа Бировљев

Нови Логос

8

СРП8ФИЗ01198

„Физика 8”, уџбеник

Марина Радојевић

Klett

9

„Физика 8” збирка задатака са лабораторијским вежбама

Марина Радојевић, Митко Николов

10

СРП8МАТ00180

               

Математика 8 - Збирка задатака са решењима за 8. разред

Живорад Ивановић Срђан Огњановић

Izdavačko društvo "KRUG"

11

СРП8БИО01120

Биологија 8, за 8. разред

Верица Матановић, М. Станковић

Герундијум доо

13

СРП8ХЕМ01136

Хемија за 8. разред основне школе

др Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, мр С. Каламковић

Привредно друштво Герундијум доо

14

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије

др Јасна Адамов, мр Снежана Каламковић, Радојка Ђурђевић

15

СРП8ТЕХ00879

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник

Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић

ЈП Завод за уџбенике

16

ЗБИРКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ са електронским интерактивним додатком за

Вјекослав Сајферт

17

СТР8ЕНГ01639

„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за 8 раз. уџбеник

Ben Wetz, Diana Pye

Нови Логос

18

„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за 8 разред ош,

радна свеска и ЦД

Janet Hardy-Gould, James Styring

19

СТР8ФРА00342

Pixel 4

Sylvie Schmitt

Дата Статус д.о.о.

 

Pixel 4, радна свеска

Ane-Cecile Couderc

 

Упис у средње школе

Кликом на слику или линк овде сазнајте све о упису у средње школе 2022/2023. године.
upismm

Copyright © 2022 High School Rights Reserved.