ОШ "Карађорђе"

Јове Илића 2, Вождовац

Kризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19, на седници одржаној 24. августа 2021. године, донео је Закључак о усвајању Стручног упутства за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години и Стручног упутства за организацију образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години, којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Цовид-19.
 Усвојена акта су основа за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2021. године.
На основу одговарајућег стручног упутства Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе постављају основе за израду оперативног рада установе за почетак школске 2021/2022. године.

У циљу остваривања права ученика на образовање, у Министарству просвете, науке и технилошког развоја припремљен је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима. Овај план уважава велики број различитих програма наставе и учења у свим разредима основне и средње школе, те има фокус на организованом учењу на даљину које доприноси реализацији програмских садржаја општеобразовних предмета и стручних предметима са највећим фондом часова. Министарство предвиђа и подржава реализацију образовно-васпитних активности кроз различите канале и облике комуникације:

  • успостављањем репозиторијума образовних видео-садржаја за ученике основних и средњих школа на бесплатној апликацији "РТС Моја школа" за мобилне телефоне, на интернет сајту РТС-а и на мултимедијској интернет платформи РТС Планета
  • стављањем на располагање сета алата за онлајн комуникацију ученика и наставника;

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.