Кутак за снивање

Кутак за сневање
Када у стварном свету наиђемо на проблеме, ми пожелимо да побегнемо на
неко место где је све по нашој вољи. Тамо заборавимо оно што нас мучи и
осећамо се боље. Уточиште у ком ја проналазим спас је наш стари чардак.


АУТОР:

ЛАНА ЂУРИЋ 7/3

БЛОГ
Школска библиотека

Библиотеке су места где живе највећа књижевна дела са свим својим јунацима. Од свих
библиотека највише волим школску. Она је најлепше место у нашој школи, јер нас учи
да развијамо љубав према читању и учењу.


АУТОР:

ЛАНА ЂУРИЋ 7/3

БЛОГ
Лепо је читати
Читање је једна од највреднијих способности које људи стекну током живота. Помоћу тог непроценљивог дара можемо отворити безброј врата и у мору писаних речи пронаћи оно што нас испуњава.

АУТОР:
ЛАНА ЂУРИЋ 7/3
БЛОГ
Scroll to Top