Летопис

Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовноваспитног рада. У годишњем плану рада наводи се ко је задужен за вођење летописа.

летопис
Заштита података

Евиденција лица задужена за заштиту података.

одговорна лица
Списак уџбеника

Списак уџбеника и приручника (на основу Закона о уџбеницима „Службени гласник РС“, број 68/2015) .

уџбеници
Јавне набавке


јавне набавке
Одлука о усвајању мера безбедности


ОДЛУКА
Информатор о раду

Основни подаци о органу јавне власти. Приступ информацијама од јавног значаја.

информатор
Планови и извештаји


планови и извештаји
Правилници


правилници
Scroll to Top