Летопис

Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовноваспитног рада. У годишњем плану рада наводи се ко је задужен за вођење летописа.

летопис
Списак уџбеника

Списак уџбеника за школску годину 2023/2024

СПИСАК
Јавне набавке


јавне набавке
Одлука о усвајању мера безбедности


ОДЛУКА
Информатор о раду

Основни подаци о органу јавне власти. Приступ информацијама од јавног значаја.

информатор
Планови и извештаји


планови и извештаји
Правилници


правилници
Конвенција о правима детета


Више о томе
Scroll to Top