Ученички парламент

Ученички парламент води Сузана Бумбић – педагог школе

 

Чланови:Уна Шапоња, Вукица Коцев 7/1, Михајло Сурла, Алекса Пешић 7/2, Нађа Чанчаревић, Дрена Мршић 7/3, Матија Војичић, Јелена Милошевић 7/4, Давор Газикаловић, Маша Мијатовић 8/1, Вања Апостоловић, Андрија Васиљевић 8/2, Вида Вучковић, Ива Пешић 8/3, Страхиња Цвејановић, Вељко Ралев 8/4.

У нашој школи је организован и ради Ученички парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације рада школе. Преко својих представника у Ученичком парламенту ученици износе своје мишљење, предлажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и о свим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда, по два из сваког одељења. Своје представнике бирају њихова одељења. Председник и заменик се бирају гласањем између изабраних ученика.

Ученички парламент је важан јер:

· Гарантује основне слободе ученика

· Омогућава лични развој ученика

· Пружа могућност колективног одлучивања и тимског рада

· Омогућава бољу комуникацију и доприноси бољим односима у школи

· Омогућава развој демократске културе

· Омогућава боље информисање и размену идеја.

Укључивање ученика кроз рад Ученичког парламента је важно јер:

· Ученици најбоље разумеју своје потребе

· Најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака

· Млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају самопоуздање и постајуодговорне личности.

Ученички парламент сарађује са Вршњачким тимом у нашој школи и тиме се обезбеђује већи успех у остваривању наших циљева.

Scroll to Top