Тематска недеља

Схватајући значај и важност неговања емпатије, саосећања, међусобног поштовања, уважавања, солидарности и сарадње, ученици другог разреда су у периоду од 1.9. до 8.9.2023.године,а у оквиру тематске недеље, учествовали у различитим радионицама попут : " Ја волим и поштујем себе и друге" - "Наше врлине и вредности", "Ми смо деца једног света"- ""Жирафино срце", "Шта ти осећаш, желим да знам", "У туђим ципелама" - "Брижно биће","Богатство различитости"- "Бонтон толеранције". Кроз тематску и амбијенталну наставу, реализоване су занимљиве и подстицајне активности. 

Са тематским активностима оријентисаним ка неговању емпатије, сарадње и међусобног поштовања настављено је у току септембра месеца па су тако ученици 2/1 и 1/1 током заједничке радионице сарадње и међусобног поштовања  урадили два лепа плаката дечјег стваралаштва који сада красе хол школе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top