Dance day

Ученицима одељења I/1 је угледни час одржан 23. априла. Часу је присуствовала њихова учитељица Снежана Катанић.

Модул који тренутно ђаци обрађују у својим уџбеницима је My Music, тако да су они имали предзнање о деловима лица и музичким инструментима. Стога смо кроз флеш картице обновили вокабулар.

Час је подељен у три целине – читање књиге Giraffes can’t dance, упознавање са шкотским рил плесом и плесни део у коме су сви ученици пратили кореографију и покрете.

Giraffes can’t dance је награђивана књига која говори о превазилажењу препрека неуклапања у средину, остајању верном себи и одупирању притисцима средине кроз тему музике и плеса.

Ученици су слушали и гледали видео запис књиге. Појаснили смо теже структуре, фокус је био на аналиизи и доживљају текста, те читању ради задовољства.

Ученици су учествовали у анализи, давали одговоре, своје виђење догађаја из књиге. Неки ученици су поносно истакли да поседују превод књиге. Кључни изрази: happy, sad, friends, music, dance, I can dance, violin, piano, guitar, trumpet, recorder, drum.

Други део часа је био посвећен традиционалном шкотском плесу рил. У књизи, неки од ликова плешу тај плес. Са пројектора су гледали како деца плешу рил. У две групе од по шесторо су плесали и ученици рил. Настаница је показала једноставне кораке, водећи рачуна на инструкције на енглеском буду једноставне. Изузетно су уживали, нажалост, није било простора ни времена да се укључи више ученика, те остаје идеја да се ова активност понови. Кључни појмови: hop, left, right, arm, join hands.

Трећи део часа је Dance party, чему су се ученици изузетно обрадовали. Пратили су кореографију Can’t stop the feeling и изводили покрете пратећи јунаке са пројектора. Сви ученици су учествовали.

Последња активност је било брзо сумирање кључних речи кроз покрет и пантомиму: touch your nose/hair/ears/eyes/mouth, dance, clap your hands, show me left/right hand).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top