„Ма каквим знањем овладао твој ум, не застај
никад у учењу - ни трена,
јер знај - прекидања у учењу нема.”
Scroll to Top