#

планови и извештаји

АНЕКС ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.

2022-2023. године

У ОШ "Карађорђе" се континуирано спроводе активности како би се остварио равномерни положај жена и мушкараца. Резултат тих активности су једнака права, одговорности и могућности, равномерно учешће и заступљеност жена и мушкараца у свим областима рада школе.
Више о томе на наредном линку: ОВДЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2022-2026. године

Одлуку о доношењу школског програма Ош "Карађорђе" за период 2022/2026. годину можете погледати на наредном линку: ОДЛУКА.
Школски програм за I циклус на линку: ОВДЕ
Школски програм за II циклус на линку: ОВДЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

2022-2023. године

План рада школе за школску 2022/2023. годину сачињен је на основу одговарајућих законских докумената и реалне друштвено-економске ситуације која битно детерминише програмске активности у овој школској години.

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

2022-2026. године

Школски развојни план Основне школе „Карађорђе“ за период од 2022-2026. године у целини као што је предложило Наставничко веће и директор школе можете погледати на линку више о томе.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА

2021-2022. године

На линку ВИШЕ О ТОМЕ представљамо вам Извештај о реализованим активностима из различитих подручја рада, који су део Годишњег плана рада директора школе, за школску 2021/2022. годину.