Други тематски дан – Дан планете земље

За други тематски дан у нашој школи изабрали смо веома популарну тему и проблем који је из дана у дан све већи. Интердисциплинарни приступом настави повезали смо садржаје разних предмета у једну целину, одабиром теме у вези са екологијом и реализацијом исте, кроз разне активности.  Циљ јесте да корелацијом и путем истарживања, сарадње са другим наставницима и ученицима, истих и различитих старосних група, коришћењем разних медија, проблемске наставе дођемо до реализације теме и решења проблема.

Наши ученици били су активни у различитим активностима, млађи ученици били су посвећени припреми приредби, музици, сликању, сађењу цвећа и дрвећа,чћишћењу дворишта, а ученици 2/2 основали су и своје удружење које ће се бавити питањима екологије. Старији ученици бавили су се дебатовањем, израдама паноа и видеа, чишћењем дворишта, постављањем кућица и хранилица за птице, сађењем цвећа, писањем блога, снимањем влога, израдом плаката.

На креативан начин сви заједно истакли су све међупредметне компетенције: решавање проблема, компетенцију за учење, комуникацију, сарадњу, дигиталну, естетичку, рад са информацијама, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу и околини, предузимљивост.

https://www.facebook.com/100077751276442/videos/551695143702569/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top