Ликовне радионице

Ликовне радионице од 7 – 20. јуна 2023. године
Термин: 12.00 – 13.00 ч
Наставник: Катарина Ђорђевић
Ликовне радионице похађало је око двадесеторо ученика од V до VII разреда, а материјал је био
обезбеђен за све ученике
Теме ликовних радионица базирале су се на практичном раду ученика уз индивидуални приступ
наставника.
На почетку сваке радионице следило је упознавање са уметником чије стваралаштво је послужило
као инспирација за вежбу тог дана. Након добијања смерница за почетак рада ликовне вежбе,
ученици су подстицани и мотивисани да што слободније реализују задату тему.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top